Har Danmark en større velfærdssektor end andre lande?

364 views

OECD's beregninger viser, at rige lande som USA  bruger ca. den samme mængde nettoudgifter på velfærd som Danmark, hvis man medberegner den private sektor.

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Comments